Bestuur en Organisatie

Het bestuur bestaat uit:

Corrie Kuijs             Voorzitter            Tel.nr. 073 5117245   corrie.kuijs@hetnet.nl

Wim Beekmans      Secretaris            Tel.nr. 073 5112613

Ineke Beekmans    Penningmeester  Tel.nr. 073 5112613

Het bestuur wordt ondersteund door 4 commissies:

     Kascommissie: Kees Kivits en Fransien van Bladel

                                 Reserve: Riet Boom

     Muziekcommissie: Corrie Kuijs, Kitty Adriaanse en Jan van Hoff

     Loterijcommissie: Fransien van Bladel en Marianne Janssen

                                    Zij worden geholpen door 5 vrijwilligers

     Feestcommissie: Ton Castelijns, Gonnie van Bokhoven, Els van Hooff, Riet Boom en                                                 Fransien van Bladel

 

Organisatie Korendagen:

Jaarlijks organiseren wij samen met Hans Koolen een korendag, waarvoor 2 gastkoren worden uitgenodigd.

Ongeveer 10 leden helpen mee met de organisatie.